PRIVACY VERKLARING

Laatste update 14 mei 2018

Ik, Mara Riewald van Mara Healing en Communicatie en MaraRiewald.nl. vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

MIJN GEGEVENS
Mijn website www.marariewald.nl en daaraan gekoppeld www.maracommunicatie.com is eigendom van en wordt beheerd door Mara Riewald.
Overige gegevens:
Doarpsstrjitte 51a
9021 CK  Easterwierrum
Kvk: 01161848

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs, e-boeken en video’s via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van een van mijn gratis webinars en trainingen, videoseries, checklists etc. of om je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

online als je www.marariewald.nl of www.maracommunicatie.com bezoekt; en
offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.
Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacy Verklaring worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Op mijn website verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs, e-boeken en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een webinar, training of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik:

♦ je voornaam
♦ achternaam
♦ bedrijfsnaam
♦ en e-mailadres
♦ je straatadres
♦ en telefoonnummer.

Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Provider Mollie. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. Ik wijs je erop dat Mollie voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN MIJ WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals, de registratielink voor mijn leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s.
Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs, e-boeken en video’s
ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebies en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten en mijn leeromgeving die je hebt gekocht.
ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij mij gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in mijn leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Ik deel mogelijk jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de e-mailadressen van mijn lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail mij dan op info@marariewald.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.

De inloggegevens die je aanmaakt voor mijn leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Ik kan jouw wachtwoord niet inzien en krijg in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of webinars en andere waardevolle gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruiken hiervoor het mailprogramma MailChimp. Dat betekent dat MailChimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook mijn inspiratie-mails te willen ontvangen.

De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@marariewald.nl . Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een e-mail naar info@marariewald.nl .
Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens mijn webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DEZE  PRIVACY VERKLARING

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Ik raad je daarom aan dezePrivacy Verklaring regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER DE PRIVACY VERKLARING

Ik houd deze Privacy Verklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@marariewald.nl  en zet “privacy verklaring” in de onderwerpregel van je e-mail.

Mara Riewald
Doarpsstrjitte 51a
9021 CK  Easterwierrum

Hier vind je de algemene voorwaarden.